Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Testy jako podstawowe narzędzie psychologii

Na pewno każdy słyszał o testach IQ, jakie maja zbadać stworzony przez nas poziom inteligencji. Składają się one z pytań, które oceniają sprawności językowe, analityczne, przestrzennie, skojarzeniowe oraz arytmetyczne. Efekt takiego testu decyduje o poziomie inteligencji badanej osoby i kwalifikuje do konkretnej grupy. Przedział od 85 do 115 jednostek to statystyczny iloraz inteligencji. Efekt ponad 115 to inteligencja powyżej przeciętnej, a poniżej 85 jednostek to inteligencja niżej przeciętnej. Efekty te rozmieszczają się według krzywej Gaussa.

Świadczy to, że najwięcej osób w populacji to ludzie z przeciętnym wskaźnikiem inteligencji. Natomiast osoby z wynikiem powyżej 115 i niżej 85 występują rzadziej. Wydaje się, że takie testy psychologiczne są dosyć miarodajne, co uwidocznia poradnictwo psychologiczne radom. Mimo to dużo osób krytykuje tego rodzaju badania. W głównej mierze zarzuca się takim badaniom selekcję ludzi na przyjaźniejszych oraz gorszych.

Oprócz tego, do końca nie wiadomo, co rozumie się pod terminem inteligencja. Czy to wyłącznie umiejętności kognitywne, czy może należy dodać do nich coś jeszcze. Takie testy nie badają na przykład zdolności wczuwania się w innych ludzi i odgadywania ich emocji i pragnień. Dodatkowym pretensją w kierunku testów na inteligencję jest ujemny wpływ czynników zewnętrznych na ich efekt. Wiadomo, iż niewyspanie, wyczerpanie, głód, odwodnienie źle wpływają na efektywną pracę mózgu.

Skutkiem tego te postać, rozwiązująca test w niekomfortowych warunkach, może napisać go poniżej własnych możliwości. Natomiast obrońcy oceny ilorazu inteligencji twierdzą, że wykonywanie takich badań za pomocą różnorodnych testów daje pokrewne rezultaty. Ostatnio testy psychologiczne, badające iloraz inteligencji, pojawiły się w Internecie. Jednakże należy do nich podchodzić ostrożnie. Tak w gruncie rzeczy mają one niską wartość, bo w szeregu przypadków są przestarzałe albo opracowywane przez laików.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY